Kontakt

Vill du vara sponsor eller frukostvärd?

Kontakta Ann Vikström, Nolia: 0070-325 29 77

 

Har du frågor, synpunkter eller tips om programmet?

Kontakta Stina Eriksson: 070-5393334

Frukost med näringslivet i Piteå
Digitalt

Tid: 07.45 - 08.30

Datum 2021: 19/3, 16/4 och 28/5

Klart! Meddelandet mottaget.

Relationer gör affärer