Kontakt

Vill du vara sponsor eller frukostvärd?

Kontakta Ann Vikström, Nolia: 070-325 29 77

 

Har du frågor, synpunkter eller tips om programmet?

Kontakta Stina Eriksson: 00911-69 70 88

Frukost med näringslivet i Piteå
Digitalt

Tid: 07.45 - 08.30

Datum 2021:  19/11, 10/12

Klart! Meddelandet mottaget.